przeciwwartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Elzenberg rozumie jednak dobrze, że ten jego nacjonalizm idealny kłóci się z nacjonalizmem praktycznym, takim jaki właśnie narasta. Ten nacjonalizm jest raczej ostoją przeciwwartości. Jest on niechętny wobec kultury i intelektu, ma pogardę dla prawdy, a cześć dla gwałtu i zaborczości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Etyka - Etyka (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.