przeciwwstrząs

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lemów przez innych lł, z drugiej zaś — żmudne, lecz niezbędne próby określenia możliwości tworzenia w naszym systemie mediów warunków dla skutecznego modyfikowania ogólnospołecznej komunikacji. Zbliżenie się do wizji UKS wyraziciela społecznego ładu porozumień (S. Ossowski) nie jawi się nam więc jako proste zrealizowanie określonych zaleceń czy schematów. Przeciwnie — stawać się ona będzie „długo i boleśnie, niekiedy w wyniku całych serii wstrząsów i przeciwwstrząsów”14. Sądzimy, iż jednym ze sposobów dochodzenia do kolejnych, cząstkowych bodaj propozycji rozstrzygnięć mogłaby być właśnie dyskusja nad podjętym tematem. Wymieniliśmy natomiast funkcje (założone) UKS określając je w oparciu o wyniki analizy (z pewnością niepełnej) dostrzeżonych przez nas dysfunkcjonalności systemu komunikowania masowego, jaki ukształtował się w naszym kraju w okresach minionych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.