przedłużać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozkaz do prze- Przekroczenie przez Rosjan rzek Niemna i Bugu, grupowania poi- w połączeniu z przedłużającemi się wciąż walkami ster pniaki 920^° z armW konną Budiennego, podkreślały coraz to wyraźniej, wobec nieudałych prób rzucenia l*szej i 4-tej armji do skutecznego przeciwnatarcia, konieczność cofnięcia całego naszego frontu w głąb kraju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikorski, Władysław 1941. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, London : M. I. Kolin
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.