przed-sokratejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszy z wymienionych twórców, Hans Blumenberg, poszukując warunków oczyszczenia filozofii z założeń, które niegdyś uczniowie Platona uznali za niekwestionowany fundament ładu społecznego, zmierza do przywrócenia retoryce jej przed-sokratejskiej pozycji. Blumenberg nawiązuje do Kartezjusza, u którego zwraca uwagę na ten etap poznania, który autor „Rozprawy o metodzie” określił mianem „moralności tymczasowej”12  13...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajda, Stanisław, Brzozowska, Dorota (red.) 2000. Świat humoru, Opole : IFP UO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.