przedeinsteinowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klasyczną ilustrację pierwszego wypadku stanowi szczególna teoria względności Einsteina, tłumacząca sławne doświadczenia Michelsona, którego rezultaty fizyce przedeinsteinowskiej wydawały się zupełnie zagadkowe. Klasycznymi ilustracjami drugiego wypadku są: jego również autorstwa ogólna teoria względności, której podstawowy wniosek został potwierdzony w dwa lata po jej sformułowaniu poprzez eksperyment Eddingtona; odkrycie Mendelejewa, który przewidział istnienie szeregu pierwiastków nie znanych w jego epoce; teoretyczne obliczenia Leverriera, z których wypływał konieczny wniosek o istnieniu w systemie słonecznym jeszcze jednej planety (Neptuna), później istotnie odkrytej przez badaczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Apresjan, Jurij 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.