przedemigracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 208 Z 11 cytatów tylko jeden, z okresu przedemigracyjnego, nie jest związany z życiem politycznym (Listy 1308)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pepłowski, Franciszek 1961. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.