przedempiryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wywodliwe reguły, zasady, wartości, skazany jest na mit. Bowiem żadne zasady czy wartości, żaden mit, czy pojęty religijnie jako Bóg, czy po świecku jako istota historii czy esencja człowieczeństwa, nie da wywieść się w sposób logiczny i harmonijny z empirii. Również świeckie mitologie — jak pisze Leszek Kołakowski — są „zasadami rozumienia rzeczy w ich przedempirycznym porządku; zasobami wartości fundamentalnych [...], narzędziami relatywizacji bytowej Lrelatywizacji wartościującej wydarzeń faktycznych” 201...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Drewnowski, Tadeusz 1981. Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.