przedetruski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już przez Numę Pompiliusza 954. Zróżnicowanie zawodowe ujawnione w tych kolegiach, mianowicie podział metalowców na złotników i brązowników, a skórników na szewców i garbarzy, wskazywałby na stosunki bardziej zaawansowane niż w Grecji Homera. Tymczasem rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej w Rzymie nie tylko w czasach przedetruskich, ale i długo później, przypominał właśnie Grecję odzwierciedloną w epopejach Homera. Kary sądowe wyznaczano w bydle, które widocznie było jednym ze środków wymiany. Metal używany jako środek wymiany ważono,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.