przedeuklidesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sformalizowane, np. klasyczny rachunek zdań; poza tym zaś systemy znaków zaksjomatyzowane, lecz nie sformalizowane, jak szkolny wykład geometrii elementarnej; systemy znaków w stadium przedaksjomatycznym intuicyjnym, np. przedeuklidesowy wykład geometrii; wyrażenia formalne bądź ich nie zaksjomatyzowane systemy, np. system numeracji dziesiętnej: 324...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy 1984. Wstęp do semiotyki, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.