przedewolucyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kultury ludowej według schematu podanego przez niego, bez świadomości naukowego celu, dla którego dane te miały być wykorzystane. Schemat Kolbergowski choć filozoficznie i politycznie tkwi w romantyzmie i stanowi przedewolucyjny etap rozwoju etnografii, został w Polsce utrwalony w pozytywizmie. Zapewne w zgodzie z filozofią pozytywizmu pozostawał pogląd, że fakty badane istnieją obiektywnie i są czymś w rodzaju cegieł, z których później badacze budują zręby teorii. Faktem jest, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.