przedfunkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyrazu w pytaniu i w ich odpowiedzi — a szło mi nie o różnicę nazw, a więc nie o to, czy mówią topola, czy np. sokora, ale właśnie o różnicę brzmień topola: tompola). Stabilizowanie się głosek jako składników wyrazowych jest zawsze czymś wtórnym w stosunku do przesunięć ruchów artykulacyjnych rozchwiewających względną równowagę określonych zespołów tych ruchów, czyli równowagę głosek w przedfunkcjonalnym znaczeniu tego terminu, inaczej: funkcjonalizacja głosek jest historycznie wtórna w stosunku do zakłóceń ich artykulacyjnej i akustycznej, tak mało dotychczas zbadanej struktury. Utrwalenie się głoski p w nazwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.