przedfunkcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A zatem i pod tym względem modyfikujemy treść muzyczną dzieł odległej przeszłości. I tutaj zmienność interpretacji posiada swoje granice: przedfunkcyjną harmonikę Monteverdiego interpretujemy w duchu funkcyjnym, tj. wprojektowujemy znane nam stosunki harmoniczne w takie połączenia akordowe, które dla samego kompozytora tej funkcyjnej zależności jeszcze nie posiadały. Nie możemy bowiem wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.