przedimpresjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla Lévi-Straussa malarstwo przedimpresjonistyczne zabrnęło w „akademizm rzeczy oznaczanych” (twarzy, bukietów itd.) — a teraz brnie w „akademizm rzeczy oznaczających”. Chodzi tu o „akademizm samego języka (artystycznego): u takiego Strawińskiego czy u Picassa obserwuje się konsumpcję niemal żarłoczną wszelkich systemów znaków, jakie istniały czy istnieją w ludzkości odkąd umie ona wyrażać się artystycznie. Akademizm języka zastępuje akademizm tematu — przecież warun...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo