przedjędrzejewiczowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1933), wprawdzie popularna, w Bibliotece Uniwersytetów Lud., ale oddająca usługi niewątpliwe młodzieży uczącej się w różnych stopniach. T. 1, któremu edytor nadał tytuł W promieniu zagadnień sztuki, pomieścił teksty następujące: fragm. Sztuki i krytyki u nas; rozpr. Mickiewicz jako kolorysta (bywała lekturą obowiązkową w kl. VII przedjędrzejewiczowskiego gimn., w której powtarzano z pewnym pogłębieniem czytanego dokładnie w kl. IV Pana Tadeusza); Matejko (tzw. „małe studium”); Matejko (studium monogr., fragm.); Juliusz Kossak (fragm.); Aleksander Gierymski (fragm.); Dziwny człowiek (fragm. o Promethidionie). T. 2, zatytułowany Wokolu Tatr, pomieścił m.in.: Na przełęczy (fragm.) i Zośkę Galicką. Planowany t. 3 (listy) nie ukazał się Marii Witkiewiczówny Wspomnienia o St. Witkiewiczu (Warsz. 1936) powitał K. recenzją pt Powieść o St...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.