przedkładać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (głosy), musi się stosować do uchwał większości. Rada cała stanowi władzę wykonawczą sejmu, przestrzega wypełniania ustaw, układa projekty do praw, bada je, 0 ile jej to sejm poleci. Obok tego do niej należą sprawy dyplomatyczne: wysyła posłów, daje im instrukcye, odbiera relacye i t. d. Ona przedkłada królowi po trzech kandydatów na urzędy, które król ma obsadzać, tak, że tylko z tego terna może wybierać. Wreszcie od jej uchwały zależy szafunek z funduszu extraordynaryjnego (t. j. na cele, nieobjęte budżetem). Rada zajęła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.