przedkonfliktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cechą charakterystyczną przedstawionej typologii faz występujących w procesie konfliktu jest to, iż opiera się ona na szerokiej definicji pojęcia „konflikt”. Przy węższym rozumieniu tego pojęcia (zob. Coser) można potraktować dwie pierwsze fazy jako sytuację przedkonfliktową lub sytuację trudną, dwie następne fazy jako właściwą sytuację konfliktową i dwie ostatnie fazy jako sytuację pokonfliktową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białyszewski, Henryk 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.