przedliberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stia, że liberalizm jest dosłownie niespójny albo że można go zastąpić za pomocą jakiejś przedliberalnej lub antyliberalnej wspólnoty oczekującej gdzieś tuż pod powierzchnią lub zaraz za horyzontem”8. Walzer z jednej strony twierdzi zatem, że amerykańscy komunitarianie muszą się pogodzić z faktem, iż społeczeństwo składa się z oddzielnych jednostek, takich, za jakie uważają je koncepcje liberalne, którym przysługują określone w konstytucji prawa, tj. jednostki zawiązujące stowarzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.