przedmówca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Czechosłowacji, dr. Wolf, odczytał deklarację, wypowiadającą się za autonomją kulturalną, i zaznaczył zarazem, że zwrot do lojalnej współpracy mniejszości z państwem zamieszkiwania rozumie tak, iż mniejszości nie uzależniają lojalności od wypełnienia przez państwo jakichkolwiek warunków, gdyż lojalność jest kardynalnym obowiązkiem mniejszości. Przewodniczący, dr. Wilfan, potwierdził słowa przedmówcy, zaznaczając zarazem, że uważa je za autentyczną interpretację. Podobne oświadczenie złożył również dr. Schiemann. W ten sposób nie doszło wpraw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.