przedmiot-wartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez M. Schelera. Wartość ma strukturę analogiczną do ontologicznej struktury rzeczy, domaga się jednak określonego związku z rzeczą — podmiotem, w którym by mogła znaleźć swój fundament. W ten sposób „dobrami” byłyby przedmioty złożone niejako z dwu poziomów, z których jeden, fizyczny i wartościowo neutralny, podbudowywałby przedmiot-wartość. Na czym jednak polega samo to podbudowywanie? I czy we wszystkich przedmiotach i dla wszystkich rodzajów wartości jest ono takie samo? Czy, w szczególności, da się znaleźć takie same prawa rządzące związkiem wartości z jej podłożem w wypadku wartości moralnych i estetycznych? Gdy idzie o te ostatnie, niezwykle interesującą próbę rozwiązania zagadnienia ufundowania wartości w rzeczy podjął R...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.