przedmiotowo-poznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czym jednoznaczne, ściśle określone pojęcia. W wypadku drugim mamy do czynienia nie z analogią międzybytową, realną, lecz tylko metaforyczną, gdyż podstawą przeniesienia nazwy analogicznej i wytworzeniem „podobieństwa” jest ostatecznie reakcja psychiczno-poznawcza podmiotu. Oczywiście, jest to bardzo wiele dla samego języka, który kształtuje się zarówno pod wpływem bodźców czysto przedmiotowo-poznawczych jak również, może nawet bardziej, pod wpływem podmiotowych ujęć poznawczych i całego życia psychicznego, rozbudowanego pod wpływem poznania. Stąd rola analogii metaforycznej w rozwoju psychicznym człowieka jest niezmiernie doniosła. A już czymś niemal decydującym jest metafora w różnorodnych stronach przeżycia religijnego. Dlatego zwrócenie uwagi na ograniczony czysto poznawczy charakter metafory nie jest jej osądem negatywnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.