przedmiotowo-specjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Homby (1988) i Radegundis Stolze (1994, por. Dąmbska-Prokop 1997 : 72). Zwłaszcza praca Snell-Homby wydaje się szczególnie interesująca, ponieważ autorka postuluje traktowanie przekładoznawstwa jako zintegrowanej i niezależnej dziedziny nauki, interdyscyplinarnej, a więc łączącej doświadczenia wielu dyscyplin (szereg działów językoznawstwa, w tym m. in. psycholoingwistyka i socjolingwistyka, oraz teoria i historia literatury, studia socjokulturowe, a w wypadku tłumaczeń w szerokim rozumieniu „technicznych” studia przedmiotowo-specjalistyczne, etc.). W „zintegrowanym” modelu Snell-Homby, przypominającym kilkupiętrową tabelę (por. Pisarska,Tomaszkiewicz 1996 : 46) przekład literacki figuruje obok przekładu „ogólnojęzykowego”, który z kolei sąsiaduje z przekładem specjalistycznym (kolejno: prawo, ekonomia, medycyna, nauka/technika) przy czym granice między poszczególnymi rodzajami nie są ostre. W interesującej nas kwestii przekładu literackiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąmbska-Prokop, Urszula (red.) 2000. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa : Educator
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo