przednarracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fabuł. Tu interesuje nas kwestia, dlaczego ta świadomość ukonstytuowana poniżej wszelkiej narracji opowieści, baśni czy legendy jednak wyraża się w mowie w formie opowiadania. Fenomenologowie religii bardziej interesowali się zejściem od opowieści ku przednarracyjnym korzeniom mitu, my zaś podejmiemy drogę odwrotną, od świadomości przednarracyjnej do narracji mitycznej: w tym przejściu skupia się cała zagadka funkcji symbolicznej mitu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.