przednerkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niejasne jest dla mnie użycie słowa ^rzednerkowy w następującym zdaniu: ^^ót tzw^ ^je j nor a zow e ** 2i2&S5S~ai&B£2i52M-^£Sjblj£S2i^ r^^^a^omina^^b^owiem ,r.^]ałci^od^a^^^^^kr^^n^ wyi^ż^ni^^Jyłs^r^ przednerkowa niewydolność nerek jest rodzaju żeńskiego) i bezceremonialniezmieniaj^ s^eiis^zdania, PTL 1486/81,87. Rzecz charakterystyczna, że tego rodzaju sformułowania omawia autor tekstu dotyczącego poprawności językowej, koncentrujący się (niesłusznie) na poprawności rodzaju gramatycznego skrótowców. Może chodzi tu o n^e...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.