przedplemienny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prof. S. Tołstow wysuwa twierdzenie, że języki rodowe w procesie trwałego komunikowania się rodów zbliżają się do siebie, w wyniku czego tworzy się charakterystyczna dla wczesnego (przedplemiennego) ustroju rodowego pierwotna ciągłość lingwistyczna, przy której nie ma ostro zarysowanych granic językowych3. Odpowiedzieć jednak napytanie, jak przedstawiał się obraz języków rodowych przed ich przypuszczalnym „zbliżeniem”, gdzie, z czego i jak się one tworzyły, jak daleko rozciągała się „pierwotna ciągłość lingwistyczna”, jest oczywiście dość trudno dopóty, dopóki antropologia i archeologia nie rozszyfrują i nie odkopią wszystkich dostępnych i zachowanych w łonie ziemi tajemnic odległej przeszłości, umożliwiając stworzenie etnogeografii albo, ściślej, antropogeografii odpowiednich epok. Najprawdopodobniej, jak można na razie tylko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewicka, Halina (red.) 1953. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Zbiór artykułów z czasopiśmiennictwa radzieckiego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.