przedradziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba przyznać, że materialistyczna nauka M. Marra o wyrazie i znaczeniu, o „sprawach semantyki“, stanowi nowy jakościowo etap w historii opracowania zagadnień leksykologii historycznej. Stanowi to tym większą zasługę Marra, że nauka rosyjska jeszcze w okresie przedradzieckim, wyprzedzając w tej dziedzinie współczesne jej burżuazyjne językoznawstwo europejskie, postawiła i ugruntowała zasadę prawidłowości ( a nie przypadkowości) semantycznych zmian wyrazowych (prace A. Potiebni i M. Pokrowskiego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.