przedrecepcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jącym samodzielnie, które pamiętają 10% tekstu dokła-dnie, 4% niedokładnie; o drugie miejsce walczą grupy wykładowe i czytania statarycznego: pierwsze pamiętają 9% tekstu dokładnie, 6% niedokładnie, drugie zaś — 8% tekstu dokładnie, 5% niedokładnie. Retencja czysta (tj. retencja adekwatna pomniejszona 0 wskaźniki wiadomości przedrecepcyjnych) wypada również na korzyść grup samodzielnych (6%), wysuwających się przed grupy czytania statarycznego (5%) 1 wykładowe (4%)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.