przedscholastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) blematyka określona przez treści dogmatów rei. oraz posługiwanie się ustaloną metodą uprawiania rozważań filoz.; okres ten (zw. okresem filozofii scholastycznej) dzieli się tradycyjnie na: okres przedscholastyczny (IX-XI w.), s. wczesną (XII w.), s. właściwą (XIII w.) oraz s. późną (XIV w.). W swym całokształcie, mimo różnorodności stanowisk ideologicznych (spór o stosunek rozumu i wiary, teologii i filozofii, spór o —* uniwersalia i o sposób uprawiania filozofii — ukierunkowany metafiz., mistycznie bądź przyrodniczo) oraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.