przedsięwzięciowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cji przedsięwzięć na 9 poziomach szczegółowości. Można więc stwierdzić, że nie względy techniczne stanowią lub stanowić będą w przyszłości potencjalną czy rzeczywistą przeszkodę w szerokim rozpowszechnieniu „przedsięwzięciowego” podejścia w planowaniu społeczno-gospodarczym w naszym kraju. Decydujące znaczenie będą miały postawy poszczególnych decydentów, dla których podejście „przedsięwzięciowe” może się okazać przydatne w praktyce. Wydaje się, że zapro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radzikowski, Władysław 1979. Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami techniczno-ekonomicznymi, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.