przedtranscendentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) II Najpierw kilka uwag metodologicznych. Zaznaczmy, że pojmujemy refleksję transcendentalną nie jako wyjście z epistemologicznego zera (albowiem zamiar taki — zgodzimy się z Leszkiem Kołakowskim — byłby utopijny), lecz jakO' potwierdzenie lub zaprzeczenie momentów przedtranscendentalnych. Intuicja essencji nie ma wyjść z negacji tych momentów, lecz po prostu ocenić ich wartość transcendentalną, w obiektywnych kategoriach prawdy i fałszu. Momenty prerefleksywne powinny więc nam wskazywać przynajmniej kierunek poszukiwań, inaczej wszystkie kierunki będą równouprawnione, co nie pozwoli nam nawet na rozpoczęcie analizy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.