przedtrypsynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyżej podczas omawiania soku trzustkowego czystego i nieczystego). Jak sią zdaje, nie jest wykluczonem, iż w gruczole trzustkowym obecny jest jeden tylko przedferment, będący równocześnie fermentem przedtrypsynowym i przedpodpuszczkowym, który następnie bądź pod wpływem soku kiszkowego, bądź też kwasów rozszczepia sią na trypsyną i ferment podpuszczkowy. Istota i działanie fermentu podpuszczkowego zostały opisane w rozdz. XVII wzgl. XIV. 272 SOK TRZUSTKOWY I GRUCZOŁ TRZUSTKOWY...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.