przedwnioskowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. Percepcyjne systemy odniesienia, 202 5. Czynności schematyzacji, 203 6. Czynności antycypacyjne, 206 7. Przedwnioskowanie związane ze schematyzacją, 207 IV. Ewolucja stałości percepcyjnych oraz percepcja przyczynowości 211 1. Ewolucja stałości wielkości, 212 2. Pierwsze przejawy stałości wielkości, 213...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.