przedwojskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nawet niemiecki ruch turystyczny. Klasycznym dokumentem stwierdzającym zaistniały stan rzeczy jest odpowiedź dra Stonawskiego jako kierownika Beskidenvereinu na pismo Górnośląskiego Okręgu Hitlerjugend w Katowicach, w sprawie udostępnienia jej schronisk dla prowadzenia „przedwojskowego wyszkolenia”. Odpowiedź informowała, że schroniska są zajęte przez różne jednostki wojsk niemieckich „przypuszczalnie na cały okres wojny” 3S...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.