przedziemski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przed żniwne). Forma Pr_zed żniwna funkcjonuje do dziś w gwarach KarłSGP - na oznaczenie dnia Nawiedzenia Matki Boskiej, przypada-' ,1ącego 2,VII, a więc przed^żniwami), £5^edżywotny (stwór^przedżyHSSeO* ^jedwigili,^ (azie^r^edwigm^;, grcedwjra^kowjr (mło¿SigSiSiUESSSSjHKa&SSy^ £i5S2X£j3iS2Hi (igiS^E£5SiXS4g£2Łe^ grzedwtOTdęowy Cdzieó^grzedwtorkow^), gj^edmeloletni (gi^edwieloletni prezes), przedziemski (Trzeba przypuścić przedziemskie nieznane dusz owych dzieje Kras LisAS 130), przedzaborowy (czasy przędzaborowe), przedzwrotowy (przedzwrotowy skręt), W niektórych użyciach przymiotniki z przedrostKiem grzęd mogą określać - w zależności od znaczenia łączącego się z nim rzeczownika - okoliczności miejsca albo czasu, np. w połączeniu przedgieł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.