przedzierzgać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odrzucał na bok paletę, z malarza zmieniał się w gawędziarza i wówczas, gdyby nie te nieprzebrane zapasy werwy... Teraz, werwa niedopisuje, gawędziarstwo przedzierzga się w gadulstwo, pogoda umysłu pokazująca mu niegdyś wszystko karmazynowe,, pozłocisto, chmurzy się, więc zrzędzi: świak mu się przemienił na gorsze, ludzie także, a idee i zasady (List do Syraonowicza 1«45 r.) „Fantazye“—„idee“— Majaczenia!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.