przegubowo-sprężynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kolejnym sposobem zabezpieczenia tkacza przed wylotem czółenka jest stosowanie osłon bocznych do krosien. Rozwiązanie przedstawiono na rys. 2. Można je scharakteryzować następująco: a) rozwiązanie polega na układzie przegubowo-sprężynowym, przy użyciu siatki ochronnej, b) stosuje się przesuwne zainstalowanie siatki ochronnej, c) siatka ochronna jest zamocowana na stałe, d) stosuje się stałe lub przesuwne zainstalowanie siatki ochronnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aścik, Kazimierz (red.) 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókienniczym. Wydawnictwo przeznaczone do szkolenia personelu kierow­ni­czego, Łódź : ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.