przeinterpretowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schemat21 ten pozwoli nam ująć coś, czego, jak sądzę, nie dostrzegają autorzy polemiki, a co ma istotne znaczenie w komunikacji telewizyjnej i radiowej. Mam tu na myśli aktywną rolę odbiorcy w tworzeniu sensów danej wypowiedzi. Do sensów dąży on nie bezpośrednio, lecz poprzez wyglądy i ich interpretację. Na tym właśnie etapie, pod wpływem czynników sytuacji, dokonują się znamienne przesunięcia, nieporozumienia, przeinterpretowywanie, niedointerpretowywanie, fałszywe interpretacje itd. Funkcje, które zamierzył 2121 Odwołuję się tutaj do schematu L. J. Prieto: Przekazy i sygnały. Tl. J. Lalewicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.