przejąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odmówiła mu smutnie, lecz stanowczo: — Wiem, panie Czesławie — rzekła cicho — iż obejmując dobra rodzinne, przejąłeś spłaty znaczne rodzeństwa. Ojciec twój pragnie, byś ożenił się bogato. Ja posagu nie posiadam, procent nieznaczny wypłacać mi tylko mogą rodzice. Drogi więc nasze rozejść się muszą. Jam nie partyą dla pana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wielowieyska, Emilia 1913. Ku jutrzni. Powieść współczesna, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.