przejazdka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cznej części zarząd Królestwa Polskiego. Pietrusiński brał żywy udział w życiu społecznym (członek Rady Głównej Opiekuńczej, członek zarządu Towarzystwa Dobroczynności przez 29 lat i to jeden z najczynniejszych i najwybitniejszych, członek Komisji Umorzenia Długu Krajowego itd. itd.) — to też, gdy zmarł w Warszawie dn. 8 maja 1865 r., poświęcono mu wiele nekrologów, jako osobistości znanej i społecznie zasłużonej*). Wydał jak już wspomnieliśmy na wstępie «Podróże, przejazdki i przechadzki po Europie» w 2 tomach w 1843 r. i jako ciąg dalszy «Wspomnienia z Wenecji, kolei żelaznej Lipnicko-Wiedeńskiej, Wiednia, Karpat wadowickich, Frankfurtu nad Menem i przelotu z Krakowa do Tatr Spiskich», również w 2 tomach w 1845 r., przy czym numeracja tomów jest ciągła od I do IV...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.