przekład-parafraza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jako autor znakomitego przekładu-parafrazy zbioru pers. maksym filoz. The Rubaiyat of Omar Khayyóm (1859); tłumaczył również Calderona, Sofoklesa i Ajschylosa; dużą wartość ma jego spuścizna epistolograficzna (Letters, t. 1-7 1902-03)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.