przekłamanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mechanika przekłamania (innymi słowy: tendencyjności) ujawnia się także w manierze parafrazowania przytaczanych sądów, byle tylko zabrzmiały żądanym dźwiękiem i o górach: E. 0'Neill w Dziwnym Interludium napisał: „Mówią, że na zielonych łąkach Raju spokój — podobno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.