przekłamywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Dla zilustrowania procesu przesuwania po skali dźwigni regulacyjnej podaje się następujący przykład: Dalekopis dobrze odbierał RYRYRY, gdy dźwignia regulacyjna znajdowała się w dowolnym punkcie między podziałką 20 'a 80 i przekłamywał, gdy dźwignia regulacyjna znajdowała się na skali między 0—20 i 80—100. W tym przypadku dźwignię regulacyjną ustawia się pośrodku skali między 20—80, czyli na 50. Punkt ten oblicza się, dodając dolną i górną granicę poła bez zniekształceń i dzieląc sumę przez 2, a więc — = 50, 4. Jeżeli pole, na którym nie ma zniekształceń, jest mniejsze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Służba 1968. Służba ruchu telegraficznego. Regulamin telegraficzny, Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo