przekłoć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wójna — mnoga byłaby ręk-i (Boże, jak to brzmi!...) — dlatego mówimy, że ,Jesteśmy w ręk-u Boga”, i dlatego ,,machamy ręk-oma” (3). Nodz-e jednak wyszły już z użycia, mimo iż niegdyś ,,dał Bog przekłoć sobie ręce nodze obie” (4). Dziś używamy wyłącznie postaci liczby mnogiej: nog-i...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo