przekaźnikowo-elektroniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sku. Wielki to sukces destrukcyjnej siły sowieckiego komunizmu wobec Zachodu, bo rozbicie mowy jest jednym z najdotkliwszych ciosów psychologicznych, jakie we współczesnym świecie zadać można przeciwnikowi, odbierając mu możność argumentowania 1 mówienia prawdy, co w dobie przekaźnikowo-elektronicznego upowszechnienia mówionego słowa, stanowi masową, niepodobną do przecenienia broń polityczną. Jednym z godnych odnotowania polskich sukcesów drętwej czyli poza treściowej mowy (beztreściowej choć operującej abstrakcyjnymi, bo oderwanymi od życiowej praktyki pojęciami), jest fakt, że przyjęli ją nawet bezwiednie posłowie „Znaku” i to ci, których o brak dobrej woli posądzić nie sposób: patrz sejmowe przemówienie Stanisława Stommy na temat właśnie Konferencji w Helsinkach. A więc tej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.