przekategoryzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mowy i ustalenia stopnia ich konwersji (przekategoryzowania) przyjęto przy► opracowywaniu materiału niejednorodny system opisu i kwalifikowania części mowy. Przyjęto zasadę pragmatyzmu — dla poszczególnych części mowy stosowano taki opis kwalifikacyjny, który dawałby o niej jak najpełniejsze i żądane informacje. Dla części mowy odmiennych i niektórych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurzowa, Zofia (red.) 1985. Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Warszawa : WRiT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.