przekodować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (zachowując oczywiście normalną kolejność alfabetu). W ten sposób jedna grupa uczyła się całości składającej się z niczym wzajemnie nie powiązanych i pozbawionych wszelkiego logicznego związku 26 dziwacznych wyrazów, wśród których tylko jeden (nazwa litery „w“) miał ponad jedną sylabę, a wszystkie inne były jednosylabowe. Druga zaś grupa miała opanować materiał przekodowany w 5 sekwencji z dodatkowymi bodźcami, ułatwiającymi zapamiętanie, bo aranżującymi materiał w mniejszą ilość symboli (w poszczególnych sekwencjach było 44-4+6+6+6 fonemów), lecz o większej ilości informacji (na czele każdej sekwencji znajdować się musiała samogłoska). Okazało się, że członkowie drugiej grupy nie tylko na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.