przelicytowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wodem prawdziwego wyścigu snobów. Na plan ostatni schodzi sam twórca i dzieło. Pozostaje tylko sposobność zadziwienia siebie i innych subtelnością własnego odczucia. Rozpoczyna się prawdziwe przelicytowywanie się w wyrafinowaniu. Każdy z piszących stara się odbiec jak najdalej od tego, czem jest sam z sobą w swoich zwykłych godzinach. Słowo traci wszelką wartość, nie ma wyrażać rzeczy, ale imponować. Zarozumiałość ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.