przeliczeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mocą objętych było 43,6 %, to w 1960 54,4 %. I znów mamy do czynienia ze sprawą treści nauczania: „Treść kształcenia i wychowania jest przedmiotem licznych dyskusji i krytyki wobec przeciążenia programów nadmierną specjalizacją, małą efektywnością wychowawczą, a także z powodu niedostatecznej łączności z postępem naukowym”. Podobnie jak w przypadku szkół średnich rozmiary niedoinwestowania szkół wyższych są zastraszające: ,kubatura przeliczeniowa na jednego studenta budynków dydaktycznych wynosiła w roku 1970 — 35 m3, wobec pożądanego stanu na poziomie 90 m3"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.