przeliterowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jaka przysługuje znakowi w konkretnym przypadku. Nie zaskakuje nas np. to, co odpowiada literze „ą” w wymowie słowa „dąb" czy też to, co odpowiada literom „ść” w wymowie słowa „sześćset". Polifonia jest więc zjawiskiem tego samego typu co różnorakie odchylenia w przeliterowywaniu wedle alfabetu. Tak więc np. znak nr 5 na rys. 3 może mieć również brzmienie: la, /, jak choćby w zapisie wyrazu lak'in, lik'in — „wschód"; ta wartość fonetyczna wywodzi się najpierw ze słowa lalail, „największy. najszerszy, zasadniczy, główny”, które jest nieomal synonimem ahaw. Znak nr 15 miewa czasem brzmienie c, jak np. w zapisie słowa cik’in — „zachód", co prawdopodobnie pochodzi od bliskoznacznego wyrazu cuk - „złapać, zagarnąć ręką”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.