przelogizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Władza estetyczna, to jest władza sądzenia - według Kanta posiada charakter poznawczy, chociaż niższy niż poznanie logiczne właściwe rozumowi. Stąd u Heideggera pojawi się zarzut pod adresem Kanta o „przelogizowanie” jego koncepcji3. Pośrednicząc między zmysłami i wyobraźnią a intelektem, a także poprzez przeżycie wzniosłości (między Sein i Sollen), władza ta doprowadza do osiągnięcia stanu doskonałości, zawieszonego ponad światem empirycznym i etycznym. Estetyka jako krytyczny dyskurs filozoficz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Greimas, A.-J. 1993. O niedoskonałości, tłum. A. Grzegorczyk, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.