przemelinować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polski kawior 150 polski ryż 150 popruć 190 posadzić na oddziałach 167 posłać do Bozi 167 posłuchać frontu 167 podstrzyżyny 108, 161, 189 pościgowiec 93, 178 potwór hitlerowski 8, 24, 180, 227 powiatówka 122, 189 półsztabek 161, 179 półtonówka 81, 179 PPSz 79, 173 PPSza 79, 173 PPSzka 79, 177 praca enowa 108 prać 109, 190 prawosławny 56, 189 progułka 161, 173 propagandówka 109, 178 propagandzistka 56, 176 pruć 109, 190 pruć kryminał 167 przebijać 129, 190 przebitkówka 129, 178 przeciwpancerniak 56, 176 przeczesać 109, 190 przeczesanie 109, 178 przeczesanka 109, 178 przeczesywanie 109, 178 przejazdówka 137, 178 przejście na życie nielegalne 168 przejściówka 137, 178 przemelinować 137, 226 przemundurowanie 161, 178 przerzutowiec 56, 176 przewozowiec 176 przewozówka 161, 178 przeblokować 109, 188 przyjazdówka 137 pseudo 161 psubrat 24, 189, 227 ptaszek 56, 98, 161, 189 PTR 173 pudełko 129, 189 puferek 161, 177 pukać 109, 190 pukanie 110, 178, 189 pukawka 81, 189 pulomiot 82, 173 pułapka 101, 189 punkt 137, 189 punkt kontaktowy 138 punkt kolportażowy 138 punkt przebitkowy 138 pychówka 162, 178 pykanie 110, 178 racja 130, 189 racławiak 57, 189 radiotechnika 130, 179, 189 radosławowiec 57, 175 radziecki vis 82 radzistka 57, 176 Raf (RAF) 98, 172 rajd śmierci 142 rakieta 101, 152, 170 rakietnica 101, 177 rama 98, 189 rampa 82 Ramzes 57, 189 raportówka 152, 178 rąbanka 9, 110, 150, 178, 228 refudziad 57, 174 regulacja 162, 189 regulator 57, 189 reichsdeutsch 24, 171 rejonowiec 57, 175 rep 162, 181 repa 162, 181 rewolwer ośmioosobowy 82, 180 rikszarz 162, 175 rizun 24, 173 rkm Diektiariewa 70, 172 robić 110, 190 robić akcję 168...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pluta, Feliks 1975. Język polski w okresie drugiej wojny światowej. Studium słowotwórczo-semantyczne, Opole : Opolskie TPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.